Our dealership team - Bentley Ho Chi Minh

ÔNG. NGUYỄN HỮU MẠNH
ÔNG. NGUYỄN HỮU MẠNH
TƯ VẤN BÁN HÀNG
+84 919 680 680
ÔNG. NGUYỄN TRẦN VIỆT HUÂN
ÔNG. NGUYỄN TRẦN VIỆT HUÂN
TƯ VẤN BÁN HÀNG
+84 969 275 888
BÀ. PHẠM NGHĨA HIẾU TRUNG
BÀ. PHẠM NGHĨA HIẾU TRUNG
TƯ VẤN BÁN HÀNG
+84 39 707 3333
BÀ. VƯƠNG ANH THƯ
BÀ. VƯƠNG ANH THƯ
CHUYÊN GIA MARKETING
+84 898 29 39 49
ÔNG. PHAN MẠNH HÀ
ÔNG. PHAN MẠNH HÀ
TỔNG GIÁM ĐỐC
+84 90 351 15 48
ÔNG. ĐINH VĂN NHỚ
ÔNG. ĐINH VĂN NHỚ
TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG
+84 91 724 6012