Our dealership team - Bentley Ho Chi Minh

ÔNG. PHAN MẠNH HÀ
ÔNG. PHAN MẠNH HÀ
GIÁM ĐỐC
+84 90 351 15 48
ÔNG. NGUYỄN HỮU MẠNH
ÔNG. NGUYỄN HỮU MẠNH
TƯ VẤN BÁN HÀNG
+84 919 680 680
 ÔNG. NGUYỄN QUÝ MINH HOÀNG
ÔNG. NGUYỄN QUÝ MINH HOÀNG
TƯ VẤN BÁN HÀNG
+84 869 910 268
BÀ. PHẠM NGHĨA HIẾU TRUNG
BÀ. PHẠM NGHĨA HIẾU TRUNG
TƯ VẤN BÁN HÀNG
+84 39 707 3333
BÀ. VƯƠNG ANH THƯ
BÀ. VƯƠNG ANH THƯ
CHUYÊN GIA MARKETING
+84 898 29 39 49
Mr. Nguyen Vu Nguyen
Mr. Nguyen Vu Nguyen
TƯ VẤN DỊCH VỤ
+84 0971 038 905