Chính Sách Cookie

CHÍNH SÁCH COOKIE
 
1. BENTLEY MOTORS SỬ DỤNG COOKIE NHƯ THẾ NÀO
Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để phân biệt bạn với những người dùng khác trên trang web của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn những trải nghiệm phù hợp khi bạn duyệt xem trang web, đồng thời cho phép chúng tôi cải thiện hiệu suất của trang web. Bằng việc tiếp tục duyệt xem trang web, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie.
 
2. COOKIE LÀ GÌ?
Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ mà chúng tôi lưu trên trình duyệt hoặc ổ cứng máy tính của bạn khi được bạn đồng ý. Cookie chứa thông tin được chuyển tới ổ cứng máy tính của bạn nhằm giúp chúng tôi ghi nhớ thông tin về lần truy cập của bạn, từ đó khiến trang web trở nên hữu ích và phù hợp hơn với bạn trong lần truy cập tiếp theo.
 
Có thể xác định loại cookie theo thời gian tồn tại và miền chứa cookie.
 
Cookie phiên - bị xoá khi người dùng đóng trình duyệt.
 
Cookie dài hạn - được lưu trên thiết bị trong khoảng thời gian xác định trước.
 
Cookie của bên thứ nhất - được thiết đặt bởi máy chủ web của trang web được truy cập và có cùng tên miền.
 
Cookie của bên thứ ba - được lưu bởi một tên miền khác với trang web được truy cập từ các trang như YouTube hoặc Facebook.
 
3. CÁCH VÔ HIỆU HOÁ COOKIE
Bentley Motors sẽ không sử dụng cookie để thu thập thông tin nhận dạng cá nhân về bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn hạn chế hoặc ngăn chặn các cookie mà trang web Bentley Motors hay bất cứ trang web nào khác đặt ra, bạn có thể thực hiện việc này qua phần cài đặt trình duyệt của bạn. Chức năng Trợ Giúp trong trình duyệt của bạn sẽ cho bạn biết cách làm như thế nào, hoặc bạn có thể dùng một trong những đường dẫn liên kết sau:
 
• Cài đặt cookie trên Internet Explorer
• Cài đặt cookie trên Firefox
• Cài đặt cookie trên Chrome
• Cài đặt cookie trên Safari di động cho hệ điều hành iOS 
 
Xin lưu ý rằng việc hạn chế cookie có thể tác động tiêu cực đến trải nghiệm của bạn trên các trang web của Bentley Motors.
 
Bentley Motors sử dụng một số nhà cung cấp mà họ cũng thay mặt chúng tôi thêm cookie vào trang web của chúng tôi nhằm cung cấp dịch vụ của họ và nâng cao trải nghiệm của bạn.
 
4. COOKIE CỦA BÊN THỨ BA
Vui lòng lưu ý rằng trong các lần truy cập của bạn vào trang web Bentley Motors, bạn có thể để ý thấy một số cookie không liên quan đến Bentley Motors hay đối tác của công ty. Khi bạn truy cập một trang có nội dung được nhúng từ YouTube hay Flickr, thì bạn có thể nhận được cookie từ những trang web này. Bentley Motors không kiểm soát những cookie này. Bạn nên kiểm tra các trang web của bên thứ ba có liên quan để biết thêm thông tin về những cookie này và cách để chọn không sử dụng những cookie này.
 
Trang web Bentley Motors hiện đang có nút bấm “chia sẻ” được nhúng sẵn, cho phép người sử dụng trang có thể dễ dàng chia sẻ bài viết với bạn bè thông qua một số trang mạng xã hội phổ biến. Những trang này có thể thiết đặt cookie khi bạn đăng nhập vào dịch vụ của họ. Bentley Motors không kiểm soát sự phân phối những cookie này và bạn nên kiểm tra trang web của bên thứ ba có liên quan để biết thêm thông tin về những cookie này.
 
5. CÁC LOẠI COOKIE BÊN THỨ BA
Chúng tôi sử dụng các cookie sau:
 
· Cookie tối cần thiết.
Đây là các cookie cần thiết để vận hành trang web của chúng tôi. Những cookie này bao gồm cookie cho phép bạn đăng nhập các khu vực bảo mật trên trang web của chúng tôi, sử dụng giỏ hàng hoặc các dịch vụ hoá đơn điện tử, v.v.
 
· Cookie tuỳ chọn trang. 
Đây là các cookie ghi lại các tuỳ chọn bạn ưa dùng khi truy cập trang web của chúng tôi nhằm khiến lần truy cập tiếp theo phù hợp hơn với bạn. Ví dụ: khi truy cập một trong các ứng dụng của chúng tôi, bạn có thể nêu rõ một tuỳ chọn quốc gia và tuỳ chọn đó sẽ được lưu lại khi bạn truy cập trở lại vào một trong các trang web của chúng tôi.
 
· Cookie phân tích/hiệu suất. 
Những cookie này cho phép chúng tôi nhận ra và đếm số người truy cập và xem cách người truy cập di chuyển trên trang web của chúng tôi khi họ sử dụng trang web. Điều này giúp chúng tôi cải thiện cách thức hoạt động của trang web, chẳng hạn như bảo đảm rằng người dùng có thể tìm kiếm thông tin mà họ cần một cách dễ dàng.
 
· Cookie chức năng. 
Những cookie này được sử dụng để nhận ra bạn khi bạn quay lại trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cá nhân hoá nội dung dành cho bạn, chào mừng bạn bằng tên và ghi nhớ các tuỳ chọn ưa dùng của bạn (như lựa chọn ngôn ngữ hoặc khu vực của bạn).
 
· Cookie đích. 
Những cookie này ghi lại việc bạn truy cập trang web của chúng tôi, các trang bạn đã truy cập và các liên kết mà bạn theo dõi. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để điều chỉnh cho trang web của chúng tôi và thông tin hiển thị trên đó phù hợp hơn với những nội dung mà bạn quan tâm. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba cho mục đích này.
 
· Cookie quảng cáo. 
Những cookie này ghi lại thông tin về việc bạn truy cập trang web của chúng tôi, các trang bạn đã truy cập và các liên kết mà bạn theo. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để hiển thi cho bạn những thông tin mà chúng tôi xem là phù hợp khi bạn truy cập các trang web của bên thứ ba khác, chẳng hạn như Facebook.
 
6. DANH SÁCH COOKIE BÊN THỨ BA
Dưới đây là danh sách gồm tất cả các cookie hiện đang được sử dụng trên các nền tảng Bentley Digital.
 
Xem danh sách
 
7. ĐỌC THÊM
Để biết thêm thông tin về cookie, bạn có thể sẽ quan tâm đến những đường dẫn liên kết sau:
 
Cookie Collective
Cookiepedia
 
Để biết thêm thông tin pháp lý về các vấn đề quyền riêng tư, bạn có thể sẽ quan tâm đến những đường dẫn liên kết sau:
 
Pháp Chế của EU về Cookie
Văn Phòng Uỷ Viên Thông Tin
 
Xin lưu ý rằng Bentley Motors không chịu trách nhiệm cho nội dung của các trang web bên ngoài.
 
© 2018 Bentley Motors Limited. Bảo lưu mọi quyền