Điều khoản và Điều kiện

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
 
Bằng cách truy cập vào trang web này, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện như được nêu ra dưới đây. Nếu bạn không chấp thuận những Điều Khoản và Điều Kiện sử dụng này, vui lòng rời trang web này.
 
1. GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI
Bentley Motors Limited ("chúng tôi") là một công ty đã đăng ký tại Anh Quốc và Wales (Số Đăng Ký Công Ty 0992897). Các khu vực trong trang web này liên quan tới các Nhà Phân Phối và Đại Lý của chúng tôi, và trong phạm vi mà các thông tin do họ nhân danh chúng tôi cung cấp, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước những thông tin đó. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Phân Phối hoặc Đại Lý nếu bạn muốn giải quyết công việc với họ.
 
2. TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN TRÊN TRANG NÀY VÀ TRANG WEB CỦA CÁC BÊN THỨ BA
Chúng tôi luôn cố gắng cập nhật các thông tin mới nhất trên trang web này. Tuy vậy, thông số kỹ thuật sản phẩm có trong trang web này chỉ dùng với mục đích tham khảo thông tin. Do chúng tôi liên tục nâng cao các sản phẩm của mình, nên có thể xảy ra việc thay đổi dòng xe hoặc tiêu chuẩn hoặc các phụ tùng phụ trợ. Chúng tôi có quyền thay đổi những thông số kỹ thuật sản phẩm này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Để biết thông tin chính xác mới nhất, xin hãy liên hệ với đại lý Bentley Motors ưa thích hoặc đại lý gần nhất của bạn.
 
Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho nội dung trang web của bất cứ bên thứ ba nào.
 
3. KHÔNG HÌNH THÀNH MẪU HỢP ĐỒNG
Vì nội dung trang web này chỉ được đưa ra với mục đích cung cấp thông tin chung, nên trang này không cấu thành nên bản chào giá bán hàng đối với bất cứ loại hàng hóa cụ thể nào.
 
4. KHÔNG THIẾT LẬP CHI NHÁNH VỚI CÁC NHÀ PHÂN PHỐI VÀ ĐẠI LÝ
Các Nhà Phân Phối và Đại Lý là những chủ sự độc lập giao dịch theo quyền lợi của chính họ và không phải là đại diện của chúng tôi, và không thể ràng buộc chúng tôi theo bất cứ cam kết rõ ràng hay ngụ ý nào.
 
5. SỐ LIỆU TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU
Số liệu thống kê Tiết Kiệm Nhiên Liệu được cung cấp tuân theo Chỉ Thị Liên Minh Châu Âu 93/116/EC.
 
6. LỜI KHUYÊN VỀ AN TOÀN
Bất cứ sự tham chiếu nào đến tính năng và tốc độ xe của chúng tôi trên trang web này đều không cấu thành nên việc khuyến khích hành động lái xe một cách mạo hiểm hoặc vi phạm luật giao thông. Trang web này không dùng để thay thế các thông tin quan trọng về an toàn chứa trong cuốn cẩm nang phương tiện được cung cấp cùng các loại xe của chúng tôi.
 
7. CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU
Tất cả các quyền trong nội dung trang này bao gồm bản quyền, quyền thiết kế, quyền cơ sở dữ liệu, sáng chế, phát minh, bí quyết kỹ thuật, mã nguồn và bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào khác đều do chúng tôi sở hữu hoặc đã được cấp phép cho chúng tôi. Bạn được phép hiển thị những tài liệu này trên màn hình máy tính, tải về và in bản cứng để dùng với mục đích làm nguồn thông tin về chúng tôi.
 
Bạn cam đoan không:
 
• thay đổi hoặc bỏ bất cứ thông báo nào về bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác;
 
• sao chép, tải xuống, chuyển tiếp, gửi đi, phân phối hoặc đưa công khai bất cứ văn bản, hình minh họa, biểu đồ, đồ họa, biểu tượng, logo, hình ảnh và thỏa thuận từ đó, cùng bất cứ mã nguồn cơ sở và phần mềm nào, vì bất cứ mục đích thương mại hoặc công khai nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ chúng tôi hoặc từ người nắm giữ bản quyền tương ứng;
 
• dùng trang web này để tải lên hoặc phân phối bất cứ tài liệu nào có chứa virus hoặc tương tự hay bất cứ điều gì có thể gây trở ngại hoặc làm gián đoạn trang web này hoặc các dịch vụ của trang;
 
• thiết lập đường dẫn liên kết tới trang này từ bất cứ trang web nào khác, trang mạng nội bộ hoặc trang mạng nội bộ mở rộng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.
 
Việc sử dụng phông chữ Bentley chỉ dành riêng cho thư từ liên lạc chính thức của Bentley, bản kỹ thuật số, phim, bao bì, nhãn mác và các phụ tùng cụ thể cho Bentley. Mọi việc sử dụng trái phép hoặc không được cấp phép đều sẽ bị coi là hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi và có thể sẽ có hành động được đưa ra để bảo vệ các quyền đó.
 
8. TÍNH TIN CẬY CỦA TRANG WEB
Dù chúng tôi cố gắng tránh mắc bất kỳ sai sót nào trên trang web này, nhưng không thể đảm bảo được về việc sử dụng không bị gián đoạn hay không có sai sót. Chúng tôi có quyền tạm ngưng hoặc hủy bỏ toàn bộ hoặc bất cứ phần nào của trang web tại bất cứ thời điểm nào mà không báo trước và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
 
9. KHƯỚC TỪ BẢO HÀNH
TẤT CẢ MỌI SỰ BẢO ĐẢM, TUYÊN BỐ RÕ RÀNG, MỌI ĐIỀU KIỆN THEO BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO, HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN HÀM ẨN KHÁC THEO ĐẠO LUẬT HOẶC THÔNG LUẬT ĐỐI VỚI TRANG WEB NÀY HOẶC ĐỐI VỚI THÔNG TIN, NỘI DUNG, TÀI LIỆU HOẶC SẢN PHẨM BAO GỒM TRONG TRANG WEB NÀY, THEO ĐÂY ĐỀU BỊ LOẠI TRỪ TUYỆT ĐỐI TRONG PHẠM VI CAO NHẤT MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP.
 
CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG BẤT CỨ TÌNH HUỐNG NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ MẤT MÁT HAY TỔN HẠI (DÙ LÀ ĐỐI VỚI LỢI NHUẬN HAY TỔN THẤT HAY NHỮNG ĐIỀU KHÁC) TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP HAY XẢY RA DO HỆ QUẢ, CHI PHÍ, KHIẾU NẠI, PHÍ TỔN HAY BẤT KỂ YÊU CẦU ĐÒI BỒI THƯỜNG NÀO KHÁC, DÙ LÀ DO HÀNH ĐỘNG, SỰ BỎ SÓT HOẶC SƠ SUẤT CỦA BENTLEY MOTORS LIMITED, CÁC NHÂN VIÊN HAY ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY GÂY RA, MÀ XẢY RA BÊN NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC DÙNG TRANG WEB NÀY HOẶC THÔNG TIN, NỘI DUNG, TÀI LIỆU HOẶC SẢN PHẨM BAO GỒM TRÊN TRANG WEB NÀY, NGOẠI TRỪ VIỆC TỬ VONG HOẶC TỔN THƯƠNG CÁ NHÂN DO SỰ SƠ SUẤT ĐÃ ĐƯỢC MINH CHỨNG LÀ DO BENTLEY MOTORS LIMITED , NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY GÂY RA.
 
CHÚNG TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM HOẶC NGHĨA VỤ NÀO ĐỐI VỚI VIỆC TRUY CẬP HOẶC ĐỐI VỚI TÀI LIỆU TRÊN BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT TỪ HOẶC TỚI TRANG WEB NÀY.
 
10. THAY ĐỔI
Chúng tôi có quyền thay đổi những Điều Khoản và Điều Kiện này tại bất kỳ thời điểm nào mà không báo trước. Phiên bản mới sẽ được đăng trên trang web và ngay lập tức sẽ có hiệu lực và chi phối mọi việc sử dụng trang web sau khi đăng tải.
 
11. DUY TRÌ HIỆU LỰC CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN
Nếu bất cứ khoản nào trong các Điều Khoản và Điều Kiện này đang hoặc sẽ trở nên bất hợp pháp, không có giá trị hoặc không thể thực thi được theo luật pháp của bất cứ tiểu bang hay quốc gia nào, điều khoản đó sẽ bị loại bỏ khỏi các Điều Khoản và Điều Kiện này. Tính hợp pháp, giá trị pháp lý và tính bắt buộc thi hành của bất cứ điều khoản nào khác theo luật pháp của khu vực có thẩm quyền pháp lý đó và tính hợp pháp, giá trị pháp lý và tính bắt buộc thi hành của các khoản đó hoặc bất kỳ khoản nào khác theo luật pháp của khu vực có thẩm quyền pháp lý đó sẽ không bị liên can hoặc làm tổn hại.
 
12. KHU VỰC CÓ THẨM QUYỀN PHÁP LÝ
Những Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ chỉ bị chi phối bởi và được diễn giải phù hợp với luật pháp Anh Quốc. Các tòa án tại Anh Quốc sẽ có thẩm quyền xét xử duy nhất để giải quyết bất cứ tranh chấp nào liên quan tới các Điều Khoản và Điều Kiện này.
 
13. TUYÊN BỐ CHỐNG THAM NHŨNG
Chúng tôi cam kết chống hối lộ và tham nhũng, đồng thời hỗ trợ mọi nỗ lực cấp quốc gia hoặc quốc tế để ngăn chặn hành vi này. Là một công ty đã đăng ký ở Anh Quốc và Wales, chúng tôi phải chịu sự chi phối chủ yếu từ luật pháp quốc gia đó, bao gồm Đạo Luật Chống Hối Lộ 2010 áp dụng cho cách ứng xử của chúng tôi ở trong nước cũng như nước ngoài. Chúng tôi cũng sẽ duy trì tất cả các luật có liên quan đến việc chống hối lộ và tham nhũng tại tất cả các khu vực có thẩm quyền pháp lý mà chúng tôi hoạt động.
 
Nhân viên của chúng tôi và những người hành động với thẩm quyền của chúng tôi đều phải chịu ràng buộc bởi Quy Tắc Ứng Xử và các chính sách chi phối hành vi của họ. Điều này bao gồm yêu cầu phải tuân thủ và giữ vững quan điểm của chúng tôi trong việc chống hối lộ và tham nhũng. Họ không được sử dụng mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi vì lợi ích của riêng họ và phải thực hiện vai trò của mình với sự trung thực và tính liêm chính ủng hộ chính sách chống tham nhũng của chúng tôi. Họ không được quyền tìm kiếm, nhận hoặc thu về, dù là trực tiếp hay gián tiếp, bất cứ món quà hoặc phần thưởng nào khác nhằm mục đích khiến họ thực hiện vai trò của mình một cách không chính đáng. Tương tự, họ không được phép đề nghị hoặc đưa bất kỳ khoản hối lộ hoặc khoản tiền bôi trơn nào với tư cách đại diện cho chúng tôi.
 
Để nhấn mạnh hơn cam kết kiên quyết chống tham nhũng của chúng tôi và cùng với các công ty khác trong Tập Đoàn Volkswagen, chúng tôi tích cực thúc đẩy cơ hội cho các nhân viên (và các đối tác kinh doanh của chúng tôi) báo cáo bất cứ trường hợp nào được biết tới hoặc đã quan sát thấy trong Bentley Motors Limited về hành vi tham nhũng, gian lận hoặc các hoạt động phạm tội tiềm ẩn khác, qua quy trình VW Ombudsman.
 
Ombudsmen là các luật sư bên ngoài được chỉ định hỗ trợ tổ chức VW và do vậy, họ là những người độc lập và không thiên vị trong việc xử lý các mối quan ngại mà bạn có thể nêu lên.
 
Họ luôn sẵn sàng với tư cách là một điểm liên lạc bảo mật dành cho tất cả các nhân viên và đối tác kinh doanh sẵn sàng tố cáo theo bằng chứng có thể có về những hoạt động phạm tội như vậy liên quan đến Tập Đoàn Volkswagen hoặc bất cứ công ty thương hiệu nào của tập đoàn, bao gồm cả Bentley Motors Limited.
 
Để liên hệ với TS Buchert, hãy gọi số +49 / (0) 6105 / 92 13 55 hoặc gửi email tới dr-buchert@dr-buchert.de
 
Để liên hệ với Ông Rohrbach, hãy gọi số +49 / (0) 69 / 65 30 03 56 hoặc gửi email tới rohrbach@ra-rohrbach.de
 
Để biết thêm thông tin về quy trình của VW Ombudsman và các phương án khác để báo cáo một vấn đề trực tuyến, vui lòng bấm vào liên kết dưới đây:
 
http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/
 
© 2018 Bentley Motors Limited. Bảo lưu mọi quyền